Wild Turkey
Wild Turkey
Meleagris gallopavo
Palo Duro Canyon State Park, Randall Co., TX
11042608PD